Informeert en ondersteunt

Informeert en ondersteunt

Het gemeenteloket van het ministerie van SZW biedt inhoudelijke ondersteuning bij de lokale uitvoering van beleid op het gebied van werk en inkomen.